دستگاه کالیبر تایل ماربل

Calibrating & Polishing Machine

کالیبر ماربل یکتاصنعت

کالیبر ماربل اتوماتیک یکتاصنعت از دو بخش محورهای الماسه و محورهای ساینده تشکیل شده است. ضخامت سنگ های خروجی این دستگاه تا 0.2 میلیمتر دقت دارد و قادر است خطای برش تا 4 میلیمتر در ضخامت را اصلاح کند.

کالیبر تایل ماربل
icon1

بسته به نوع سنگ، متراژ تولید خواسته شده و خطای سنگ های بریده شده این دستگاه در مدل های مختلف تولید و عرضه می گردد. از ویژگی های این دستگاه می توان به سادگی کار با آن، مصرف بهینه ساینده ها و همچنین قدرت و کیفیت بالا اشاره کرد.

مشخصات فنی کالیبر ماربل

کالیبر ماربل 6+3 / 4+3

YSM/CA 3+4/3+6UNITمشخصات فنی
200/800mmحداکثر و حداقل عرض سنگ
15/80mmحداکثر و حداقل ضخامت سنگ
9000-10500mmطول دستگاه
1660/1860mmعرض دستگاه
15080-17600Kgوزن دستگاه

کالیبر ماربل 8+4 / 6+4 / 4+4

YSM/CA 4+4/4+6/4+8UNITمشخصات فنی
200/800mmحداکثر و حداقل عرض سنگ
15/80mmحداکثر و حداقل ضخامت سنگ
9900-11360-12580mmطول دستگاه
1660/1860mmعرض دستگاه
16500-19000-21040Kgوزن دستگاه