مشتریان یکتا صنعت

icon1
یکتا صنعت با گذشته 22 سال از شروع فعالیت خود و با تلاش هیئت مدیره و پرسنل فعال و باتجربه، توانسته است در راستای تولید با ماشین آلات روز دنیا همراه باشد. ما بر این اعتقاد استوار هستیم که کیفیت حق مسلم مشتریان است. لذا رضایت مشتریان از عملکرد دستگاه ها را سرلوحه تمام اقدامات خود قرار داده ایم.
مشتریان ماشین سازی یکتاصنعت

رضایت مشتری عزیز، جناب آقای نقدی (سنگبری آماتیس) از عملکرد ماشین آلات سنگبری مجموعه یکتا صنعت

رضایت مشتری عزیز، جناب آقای توبی (سنگبری همایون نو) از عملکرد ماشین آلات سنگبری مجموعه یکتا صنعت

برخی از مشتریان یکتا صنعت

در زیر تعدادی از مشتریان یکتا صنعت که هم اکنون از دستگاه های ساب سنگ استفاده میکنند، آورده شده است. عملکرد مناسب دستگاه های این مجموعه از طریق تماس با سنگبری های مذکور قابل بررسی است.

آقای علی عمادیسنگستان عمادی09131186286
آقای اصغر خراسانیتکتا09131184735
آقای امید فرامیدفر09131180759
آقای حسین پورحسنیسنگ نما09124400852
آقای عباسعلی شریعتیمهاجر09131310599
آقای اسماعیل حاجی حیدریمیلاد09133096774
آقای هوشنگ حاجی هاشمیایران زمین09131110227
آقای محسن ریاحی نژادریاحی نژاد09131111516
آقای رضا حاج هاشمیگلستان09131186197
آقای رضا ادیبصنایع سنگ عالی09133153970
آقای ستار رحیمیسفیر09124718500
آقای علی اصغر معاذیستایش09131186133
آقای شهیر درسارهعمران سازه کاشیگری09173695053
آقای حسینعلی حاج حیدریمیکائیل09133122842
آقای یونس صادقیخلیج فارس09132009081
آقای محمدرضا حاج حیدریتابش09133066653
آقای امیر سعید دادگسترصدف نمای اصفهان09133124464
آقای علی محمد دباغیاترک09131188210
آقای امرالله روح اللهیاورانوس09131111258
آقای حسن کوهستانیالماس جنوب09128899238
آقای سید جواد حسینیسفیر سنگ پارسه09124751554
آقای حاج محسن رضاییتعاون نوین09131127262
آقای حمید فردوان خراسانیتکتا سنگ09131184735
آقای رضا شریعتیمعراج09131334642
آقای خان میرزا سرکاریدراک09173512379
آقای علیرضا مطلبینگار سنگ09131314735
آقای محمد علی حسینی مهرمهسا09131151915
آقای جمشید روح اللهیطاها09123043268
آقای محمد سعیدیمجتمع سنگ سعیدی09131172220
آقای مجتبی حاج حیدریمژگان09120321655
آقای داوود پورعلیپورعلی09141149795
آقای محمد خسروانی فردسورنا09177512093
آقای احمد روح اللهیاتفاق 109131112855
آقای احمد رضاییشرکت سنگ ساوه09181617265
آقای عبدالامیر سعیدیفردیس09131112340
آقای باقر محمدیشرکت مرمرین سنگ کسری09121416651
آقای محمد زارعپاستور09133122997
آقای احمد کریمینگین سنگ کویر09131185343
آقای باباییشجره03113800891
آقای مهدی حاج حیدریماه سنگ09131111505
آقای حمید بزرگپوردی09133160752
آقای محسن بلالیشاهین09131138062
آقای اصغر قاراییسنگبری اطلس09131112522
آقای سعید شاهوردی مجتمع سنگ کلاسیک 09183660374
آقای جعفر ثنایی گوهر سنگ 09131179003
آقای ابوالفضل امیر یوسفی شهاب استون 09132175250
آقای مسعود ثنایی تکنو گرانیت 09133067491
آقای محمد افشاری دنا 09131186609
آقای رضا حاج حیدریفرهنگ 09131123502
آقای رسول عمو تقی صبا 09131199569
آقای محمد قاسمی احرار سپاهان 09131057752
آقای محمد قربانی مبعث2 09183660030
آقای حمید زنگنه صدف 09133169716
آقای سید شهاب ایت الهی موسوی مجتمع سنگ پاهنگ کرمان 09121216714
آقای امیر حاج حیدری کوپ 09131186286
آقای مرتضی وطن خواه وطن 09131178284
آقای مهدی خوش دست الماس کویر گناباد 09151778234
آقای احمد سنایی کریستال نو 09132180057
آقای محسن حجار گلخانه 09133020255
آقای رضا عابدی ثامن(سالن 2) 09131113070
آقای علی جورکش سامان 09131185676
آقای حمید نقدی جام2 09134092377
آقای مهدی کربلایی آبشار 09131112505
آقای احمدرضا حاج حیدری مهرنو 09131111994
آقای روح اله محمودخانی سنگبری نوری09133122145
احسان سعیدی نیا سنگبری سعیدی 09131182439
محمدمهدی سعیدی سنگبری امام رضا 09131282529