دستگاه ساب تایل گرانیت

Tile Granite Polishing Machine

ساب تایل گرانیت یکتاصنعت

ساب تایل گرانیت یکتاصنعت با داشتن دو گهواره مستقل از هم برای پولیش دادن سنگهای تایل تا عرض 700 میلیمتر طراحی و ساخته شده است. دو گهواره بودن این دستگاه باعث کم شدن خیز وسط گهواره شده که علاوه بر کاهش ارتعاشات گهواره، کیفیت ساب و کاهش مصرف ساینده ها را به همراه دارد. بسته به نوع سنگ، متراژ سنگ خواسته شده و کیفیت سنگ های کالیبر شده در ورودی، تعداد محورهای دستگاه متفاوت می باشد. همچنین این دستگاه مجهز به سیستم پی ال سی پیشرفته و برنامه نویسی کاربردی با کاربری آسان است.

مشخصات فنی ساب تایل گرانیت

YSM/TPM G 14-16UNITمشخصات فنی
800mmعرض مجاز سنگ
80mmضخامت مجازسنگ
1660mmعرض دستگاه
13080-14280mmطول دستگاه
24500-27500Kgوزن دستگاه