دستگاه ساب تایل ماربل

Tile Marble Polishing Machine

دستگاه ساب تایل ماربل یکتاصنعت با داشتن دو گهواره مستقل از هم برای پولیش دادن سنگهای تایل تا عرض 700 میلی متر طراحی و ساخته شده است. دو گهواره بودن این دستگاه باعث کم شدن خیز وسط گهواره شده که علاوه بر کاهش ارتعاشات گهواره، کیفیت ساب و کاهش مصرف ساینده ها را به همراه دارد. بسته به نوع سنگ، متراژ سنگ خواسته شده و کیفیت سنگ های کالیبر شده در ورودی، تعداد محورهای دستگاه، متفاوت می باشد. همچنین این دستگاه مجهز به سیستم پی ال سی پیشرفته و برنامه نویسی کاربردی با کاربری آسان است.

مشخصات فنی ساب تایل ماربل

YSM/TPM 12-14-16UNITTECHNICAL DATAمشخصات فنی
800mmPermissible Width Of Stoneعرض مجاز سنگ
80mmPermissible Thickness Of Stoneضخامت مجازسنگ
1660mmMachine Widthعرض دستگاه
11555-12675-13795mmMachine Lengthطول دستگاه
72-85-110m2/minProduction Speedسرعت تولید
19000-24000-27000KgMachine Weightوزن دستگاه