دستگاه ساب تایل ماربل

Tile Marble Polishing Machine

ساب تایل ماربل یکتاصنعت

ساب تایل ماربل یکتاصنعت با داشتن دو گهواره مستقل از هم برای پولیش دادن سنگهای تایل تا عرض 700 میلی متر طراحی و ساخته شده است. دو گهواره بودن این دستگاه باعث کم شدن خیز وسط گهواره شده که علاوه بر کاهش ارتعاشات گهواره، کیفیت ساب و کاهش مصرف ساینده ها را به همراه دارد. بسته به نوع سنگ، متراژ سنگ خواسته شده و کیفیت سنگ های کالیبر شده در ورودی، تعداد محورهای دستگاه، متفاوت می باشد. همچنین این دستگاه مجهز به سیستم پی ال سی پیشرفته و برنامه نویسی کاربردی با کاربری آسان است.

مشخصات فنی ساب تایل ماربل

YSM/TPM 12-14-16UNITمشخصات فنی
800mmعرض مجاز سنگ
80mmضخامت مجازسنگ
1660mmعرض دستگاه
11555-12675-13795mmطول دستگاه
72-85-110m2/minسرعت تولید
19000-24000-27000Kgوزن دستگاه