دستگاه ساب اسلب

Slab Polishing Machine

ساب اسلب یکتاصنعت

ساب اسلب تمام اتوماتیک یکتاصنعت با داشتن دو گهواره مستقل از هم برای ساییدن سنگ تا عرض 2100 میلی متر طراحی شده است. از مزیت های این دستگاه می توان به کاهش ارتعاشات، عملکرد آرام، مصرف بهینه ساینده ها وافزایش راندمان اشاره کرد.

این دستگاه مجهز به سیستم پی ال سی پیشرفته و برنامه نویسی کاربردی با کاربری آسان است. در دستگاه های ساب، محور جدیدی به نام محور “پرو” طراحی شده که نسبت به محورهای قبل دارای مزایای زیر است؛

مشخصات فنی ساب اسلب

ساب اسلب 8 و 10 محور

YSM/SBSL 8-10UNITمشخصات فنی
2100mmحداکثر عرض سنگ
15/80mmضخامت سنگ
500-2000mm/minحداقل و حداکثر سرعت پرداخت
125-156Kw/hpکل توان مصرفی
6995-8743mmطول دستگاه
3020-3020mmعرض دستگاه
15300-19000Kgوزن دستگاه
ساب اسلب 10 محور

ساب اسلب 16، 18 و 20 محور

YSM/SBSL 16-18-20UNITمشخصات فنی
2100mmحداکثر عرض سنگ
15/80mmضخامت سنگ
500-2000mm/minحداقل و حداکثر سرعت پرداخت
251-281-300Kw/hpکل توان مصرفی
13990-15160-1630mmطول دستگاه
3020-3020-3020mmعرض دستگاه
34600-39000-43000Kgوزن دستگاه