دستگاه اره افقی بر

Horizontal Band Saw

اره افقی بر یکتاصنعت

اره افقی بر یکتاصنعت برای برش انواع سنگ ماربل با ضخامت های مختلف اعم از نازک و ضخیم طراحی و ساخته شده است. این دستگاه به دلیل ضخامت اندک تیغه ی برش، گزینه مناسبی جهت برش سنگ های گران بها می باشد.

مزایای اره افقی بر نسبت به اره 80 تیغه ی ماربل به شرح ذیل می باشد؛

مشخصات فنی اره افقی بر

AMOUNTHSUNITمشخصات فنی
380V 50HZV-HZمنبع تغذیه
1mmضخامت بدنه تیغه اره
2mmضخامت سگمنت تیغه اره
... _ 3mmضخامت سنگهای قابل تولید
4 _ 1/5M/Hسرعت برش سنگ
3400.1900.1500mmحداکثر ابعاد کوپ
3 _ 2/5mmضخامت برش در سنگ
11Kwقدرت الکتروموتور اصلی
7100.4800.4300mmابعاد کلی دستگاه
5800mmطول تیغه
9700Kgوزن دستگاه